Hans van Beek arch. AvB (1942) is een van onze ‘founding fathers’ en vormde samen met de bekende Haagse architect Sjoerd Schamhart en zijn collega’s Cees Nieuwenkamp en Ernst Verheij in 1976 het architectenbureau atelier PRO. Tot eind 2013 maakte hij deel uit van de directie. Sinds 2014 is Hans onze emeritus.

Van Beek en Schamhart waren vanaf de jaren zeventig voorvechters voor de leefbaarheid en de bewoonbaarheid van Den Haag. Een stad die indertijd werd geplaagd door hardvochtige saneringen, autoverkeerschaos, grote verkeerswegen die door het centrum werden getekend en een leegloop van de stad door de bevolking. Hij studeerde af aan de Academie in Rotterdam met de architectenwerkgroep Dooievaar op de Haagse ruimtelijke problematiek en de leefbaarheid van de stad. Parallel aan het afstuderen ontwierp hij met Schamhart het experimentele woningbouwproject Couperusduin. De naam PRO staat voor Plan en Ruimtelijke Ontwikkeling waarmee het bureau de leefbaarheid in haar naam heeft verankerd en pleit voor een radicaal contextualisme in de architectenaanpak en herwaardering van de bestaande stad.

Ook buiten het bureau droeg Hans zijn missie uit. Hij gaf gastcolleges op verschillende universiteiten en was initiator (bestuurs)lid in belangrijke Haagse organisaties zoals de Berlagestichting, heroprichter en voorzitter van het Haags Architectuur Café, voorzitter van programmaraad Wils & Co, Stichting Globe. In de jaren tachtig was hij lid van de Haagse welstand.

Atelier PRO groeide onder zijn leiding en gaf tal van stedelijke transformaties vorm. Het oeuvre van Hans van Beek is omvangrijk, altijd staat de leefbaarheid en de mens staan centraal. Ook zijn laatste en grootste project het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is geheel volgens zijn missie vormgegeven. In het Meander Medisch Centrum is een ‘healing environment’ tot in detail beleefbaar gemaakt voor de gebruikers van het gebouw. Volgens een journalist is dit ziekenhuis te typeren als ‘te gast in het groen’ en dat is een mooi compliment voor een bureau dat staat voor zorgvuldige inpassingen. Gebouwen staan altijd in een context vol betekenissen, historische verwijzingen, verhalen en herinneringen.

Inmiddels zijn de eerste gebouwen van Sjoerd Schamhart rijksmonument en hebben de vroege gebouwen van de hand van Hans van Beek zoals Katerstraat, Haagse Hogeschool, Prinsenhof in het Beatrixkwartier en Nationaal Toneel een bijzondere betekenis voor de stad Den Haag. Atelier PRO is nu een internationaal opererend bureau met bouwprojecten in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Oekraïne, Duitsland en Saoedi Arabië. Het bureau groeide uit tot een bureau met in de gouden tijd zo’n 70 medewerkers en in de crisistijd stabiliserend op ca. 55 medewerkers. De oude tekenpen is vervangen door een 3D ‘building-information-modelling’ (BIM) waarmee specialisten onder regie van de architecten sleutelen aan het ontwerp. De scherpe focus op transformatieprocessen binnen de bestaande stad en in krimpregio’s is een specialiteit die is geperfectioneerd. Nieuwe ideeën vonden ingang, maar de missie van atelier PRO gebaseerd op de ideeën van onze ‘founding fathers’ werd nooit verlaten. In 2009 is Hans van Beek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Eind december 2013 werd het Meander Medisch Centrum in Amersfoort in gebruik genomen. Dat moment is gekozen om Hans' rol binnen atelier PRO formeel te beëindigen. Maar ook na zijn pensionering blijft Hans van Beek een inspiratie voor architecten die aan de bestaande stad werken en de leefbaarheid en duurzaamheid centraal stellen.


Voor een selectie projecten van Hans van Beek

Voor de complete werkenlijst klik hier