Christina Kaiser (1975) is senior architect bij atelier PRO. Van oorsprong is ze Deense.
Ze studeerde tussen 1995 en 2002 aan ‘Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitekskole’ in Kopenhagen. Sinds 2002 werkt ze bij atelier PRO als ontwerper, waar ze in 2005 architect projectleider werd. In Nederland heeft ze de door de BNA opgezette praktijkopleiding voor jonge architecten ‘het experiment’ gevolgd.

Christina werkt aan projecten op verschillende schaalniveaus, zowel nationaal als internationaal. Internationaal georiënteerde projecten zijn een lokaal winkelcentrum met woningen in Ipswich en een stedenbouwkundige plan voor Norwich Research Park. Daarnaast doet ze architectuur competities in Scandinavië.

Op eigen bodem ontwerpt Christina voornamelijk grote publieke werken van maatschappelijke aard, zoals Meander Medisch Centrum, Vlissingen, het prijswinnende Gemeentehuis Bronckhorst en de Universiteitsbibliotheek Bijzondere Collecties in Amsterdam. Recent opgeleverd is Onderwijspark Ezinge te Meppel en de Brede Buurtschool Plus O3 Rivierenbuurt in Den Haag bereikte onlangs het hoogste punt.
Op kleine, maar fijne schaal heeft ze gewerkt aan particuliere projecten zoals Villa Strating waaruit haar verfijnde architectuurstijl duidelijk spreekt.