Marcel Klaver (1988) is sinds augustus 2016 werkzaam bij atelier PRO. In 2015 studeerde hij af aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.
In de laatste fase van zijn studie lag zijn focus op herontwikkeling en transformatie.

Voor zijn afstudeerproject ontwierp hij de transformatie van het voormalige kantoorgebouw van de Octrooiraad tot seniorenwoningen. In dit project is onder andere uitvoerig onderzocht hoe de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw de bestaande architectonische kwaliteit kunnen complementeren en versterken.

In de huidige discussie over het leegstandprobleem ziet Marcel vooral veel kansen. Hergebruik van gebouwen ziet hij als een duurzame en verantwoorde manier van omgaan met de bebouwde omgeving.

Bekijk een aantal van zijn studieprojecten op https://klaverwm.nl/.