Allard de Goeij (1967) werkt sinds 2010 bij atelier PRO en ziet het als uitdaging om bij elk project een slimme bouwtechniek te koppelen aan mooie en doordachte details.
Uitgangspunt is dat het concept van een project op elk schaalniveau versterkt moet worden, zoals bijvoorbeeld bij het Cultuurhuis in Winschoten. Hij is voortdurend op zoek naar nieuwe technieken en materialen om vervolgens deze kennis binnen het bureau te verspreiden.

Op het gebied van Particulier Opdrachtgeverschap maakt Allard onderdeel uit van het Slimhus-team en combineert daar zijn fascinatie voor bouwtechniek met het bouwen voor individuele klanten. Daarnaast is hij gecertificeerd om te werken met Architecten Bouwers, waarmee een particulier de verzekerde garantie krijgt op de vooraf afgesproken bouwkosten en -tijd.

Allard is gecertificeerd BREEAM-expert Nieuwbouw en heeft zijn kennis hiervan ingezet bij 3 regiokantoren van Enexis en het Diagnostisch Centrum VUmc (alle projecten: BREEAM Excellent)

Allard de Goeij (1967) werkt sinds 2010 bij atelier PRO en ziet het als uitdaging om bij elk project een slimme bouwtechniek te koppelen aan mooie en doordachte details.
Uitgangspunt is dat het concept van een project op elk schaalniveau versterkt moet worden, zoals bijvoorbeeld bij het Cultuurhuis in Winschoten. Hij is voortdurend op zoek naar nieuwe technieken en materialen om vervolgens deze kennis binnen het bureau te verspreiden.

Op het gebied van Particulier Opdrachtgeverschap maakt Allard onderdeel uit van het Slimhus-team en combineert daar zijn fascinatie voor bouwtechniek met het bouwen voor individuele klanten. Samen met Pascale Leistra is hij gecertificeerd om te werken met Architecten Bouwers, waarmee een particulier de verzekerde garantie krijgt op de vooraf afgesproken bouwkosten en -tijd. Allard de Goeij (1967) werkt sinds 2010 bij atelier PRO en ziet het als uitdaging om bij elk project een slimme bouwtechniek te koppelen aan mooie en doordachte details.
Uitgangspunt is dat het concept van een project op elk schaalniveau versterkt moet worden, zoals bijvoorbeeld bij het Cultuurhuis in Winschoten. Hij is voortdurend op zoek naar nieuwe technieken en materialen om vervolgens deze kennis binnen het bureau te verspreiden.

Op het gebied van Particulier Opdrachtgeverschap maakt Allard onderdeel uit van het Slimhus-team en combineert daar zijn fascinatie voor bouwtechniek met het bouwen voor individuele klanten. Samen met Pascale Leistra is hij gecertificeerd om te werken met Architecten Bouwers, waarmee een particulier de verzekerde garantie krijgt op de vooraf afgesproken bouwkosten en -tijd.