Eelko Bemener (1972) is directievoerder /projectleider bij atelier PRO. Sinds 2000 werkt hij aan diverse grote en kleinere projecten. Op dit moment heeft Eelko het Cultuurhuis Winschoten, brede buurtschool Rivierenbuurt Den Haag, de Van Heek garage in Enschede  en het Gerrit Rietveld College in Utrecht onder handen. Hiervoor heeft hij onder andere gewerkt aan de Meerpaal in Dronten, het ROC Graafschap College in Doetinchem en de MFA Nelson Mandela Centrum in Gouda-Oost. Tijdens zijn opleiding aan de HTS in Den Haag heeft hij in 1997 één van de twee stages doorlopen bij atelier PRO, waarna hij tijdens zijn examenjaar parttime is blijven werken en na de HTS opleiding volledig in dienst is gekomen.

Eelko is bij projecten betrokken vanaf een zo vroeg mogelijke fase, meestal de voorlopig ontwerp fase tot en met de oplevering. In de eerste fases heeft hij een adviserende rol naar de ontwerpers waarmee hij samenwerkt, later is hij verantwoordelijk voor het tekenwerk waarbij de contactvorming met uitvoerende partijen het belangrijkste is. Tijdens de bouw ziet hij toe op de kwaliteit van uitvoering en overlegt veelvuldig met de aannemers over toe te passen materialen en methodieken.