De gebruikers, dáár doen we het voor!

‘Een deel van de bewoners van Sas van Gent zocht het tot nu toe over de grens, maar dankzij de Statie komen ze terug en nemen ze zelfs onze zuiderburen mee voor een kopje koffie. Let maar op!’

Het kan niet beter verwoord dan hier boven; het offensief tegen krimp dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen samen met de Gemeente Terneuzen in 2007 begon, is alvast vleesgeworden in de vorm van het multifunctionele centrum de Statie. Bijzonder aan het gebouw is de intensieve samenwerking tussen de gebruikers, de betrokkenheid van de gemeenschap en het grote animo van het verenigingsleven. Maar liefst 50 verenigingen handelen vanaf nu vanuit De Statie. Maar ook de twee basisscholen, de (naschoolse)opvang, de openbare bibliotheek en een scala aan andere instanties maken samen gebruik van de slimme en flexibele plattegrond van het gebouw.  

Sas van Gent is ongeveer 3600 inwoners rijk. Bij het Open Huis van afgelopen vrijdag 15 maart leken ze allemaal van de partij te zijn. De nieuwsgierigen zwierden door het gebouw. Een aantal maakten dankbaar gebruik van de rondleiding door Dorte Kristensen, onze trotse architect directeur, samen met Pascale Leistra de architect van het project. Als een ware pedel droeg ze het vaandel van atelier PRO rond. Het felblauwe bord stak duidelijk aanwezig boven de menigte uit.

Maar er was ook alom vertegenwoordiging vanuit Sas zelf, de centrale hal, ‘het Venster’ stond vol informatiestands waar het publiek gretig op af kwam. Ook de oudsten onder ons lieten zich informeren. Zo sprak ik een oudere vrouw die één van de gelukkige bewoners is van de bijbehorende seniorenappartementen (ook door atelier PRO) aan de overkant van het plein.

'Door alle bedrijvigheid die ik hier elke dag weer zie vanuit mijn raam, besef ik ineens dat er een heleboel gebeurt in Sas. Ik wil ook weer actief zijn!'

Jammer genoeg was de callaneticsklas al vol. Die blijkt erg populair onder de dames. Voor ons fijn om te zien dat een gebouw werkelijk kan bijdragen aan het enthousiasmeren van mensen.


Hoewel de Statie al op 11 maart geopend was door minister Plasterk, werd de opening nog eens stevig overgedaan met de schoolkinderen van Sas. Twee 'blauw boorden' verbeeldden buiten op het plein het proces dat vooraf ging aan het project in de vorm van een dynamische show met confettibommen en witte rook, om vervolgens samen met twee kleine Sassertjes de deur officieel te openen.

Binnen spraken de notabelen van de stad met de gebruikers in de vorm van interviews. De mogelijkheid tot samenwerking in 'het frisse nieuwe gebouw' stemde ieder positief. De twee schooldirecteuren maken samen gebruik van het peuterspeellokaal en het crealokaal. Maar ook het ‘gluren bij de buren’ zal beide scholen voordeel bieden. Meerdere malen werd benadrukt dat ‘het een feest is om in dit gebouw te mogen werken’. Maar ook biedt de Statie nieuwe mogelijkheden voor de openbare bibliotheek die nu in plaats van 15 uur, 72 uur per week open zal zijn. Tussen de regels door klonk er vooral opluchting.

'400 kinderen in Zeeuws-Vlaanderen zoeken op dit moment het onderwijs over de grens. Door de nieuwe accommodatie zullen ouders eerder geneigd zijn de kinderen wel in eigen gemeente onderwijs te laten volgen, wat met een klassendeler van 25 tegelijkertijd neer komt op 16 arbeidsplaatsen.'


Maatschappelijk vastgoed staat bij atelier PRO hoog op de agenda. Een project als de Statie sluiten wij in ons hart. De mogelijkheid bieden aan de gemeenschap om samen de sociale structuur te versterken door middel van een slim ingestoken multifunctioneel gebouw… daar doen we het voor. Met een metafoor gebaseerd op vogelhuisjes richtte Dorte zich tot de inwoners.

'Iedere vogel zijn nestje en nu maar broeden op de goede samenwerking.'

Maar ook, van als dat broeden komen jongen, en dat kan nog wel eens helpen tegen de krimp.