innovatief aanbesteden van scholen

Snel en duurzaam vormgeven aan de school van morgen. Vandaag zat ik bij een bijeenkomst in Aorta, het architectuurcentrum van Utrecht. Allereerst was ik verbaasd dat ze nog niet weg bezuinigd zijn. Ik kan me een strip van Giles uit de jaren '70 herinneren waarin de stakingen in Engeland verbeeld werden. De jockey's moeten zelf lopen, want de paarden zijn aan het staken. De jockey struikelt over een horde terwijl hij wordt gefilmd door de BBC en vraagt verbaasd aan de  cameraman 'aren't you on strike yet'?

Onder de bezielende leiding van Richard Engelfriet begon de middag met een Grieks debat en dat maakte de tongen los. Complimenten voor Richard, hij weet werkelijk iedereen in beweging te brengen. De verwachtingen voor de resultaten van aanbestedingen werden door BBN toegelicht. Daar bleek direct waar de focus ligt, althans bij BBN, het gaat alleen over prijs en niet over kwaliteit. Je zou verwachten dat deze tijd de kans geeft om meer waar voor je geld te krijgen. Pas na vragen uit de zaal werd er ook gesproken over meer kwaliteit voor dezelfde prijs.

Dan naar de vraag: 'Kan je snel en duurzaam zijn door innovatief aan te besteden?' Daarvan had ABC bouwmanagement 2 voorbeelden. De eerste was volledig Design en Build op basis van een programma van eisen. Na 13 maanden, het totaal van ontwerp plus uitvoering ingebrepen, staat het er voor 40 jaar gebouwd. Dit werd vergeleken met een VO plus voor een school die in 23 maanden is gerealiseerd met de architect van het VO ook in de rol van kwaliteitstoetser. In beide gevallen wel in de polder gebouwd, dus niet echt een binnenstadslocatie met boze buren. Beiden voor redelijke scherpe prijzen gerealiseerd. Helaas kwam het duurzame aspect niet aan de orde.

Volgens ABC is het een belangrijke succesfactor dat men zich realiseert welk traject gekozen is. Je kunt niet halverwege de spelregels veranderen, je moet rolvast blijven. Een belangrijk instrument is het toetsingsplan waarin de opdrachtgever zich uitspreekt over de toetsen die de opdrachtgever wil uitvoeren. Daarnaast moet iemand bewaken of de partijen nog wel innovatief zijn en niet stiekem weer traditioneel gaan werken. Volgens mij zijn dat inderdaad belangrijke argumenten.

'Alles wat niet binnen 12 woorden
gezegd kan worden, is niet waar.'

Aan onze tafel trokken we de conclusie dat als je snelheid wilt maken dan kan innovatief aanbesteden daarbij helpen. Met wat mij betreft de volgende tips;

Beschrijf je prestatie zo dat je ervan overtuigd bent dat je kwaliteit geborgd is en wees op niet onderhandelbare elementen volstrekt duidelijk. Desnoods beschrijf je de sluitplaten als je dat belangrijk vindt op basis van je ervaring. Beschrijf wat je zelf wilt toetsen. Beschrijf het simpel en als het kan met letterlijke voorbeelden. Denk aan Gerard Reve die stelde; alles wat niet binnen 12 woorden gezegd kan worden, is niet waar. Fixeer daarna je prijs in exploitatie en bouwkosten en selecteer de partij die daar kwalitatief het beste antwoord op geeft of jouw problemen het beste doorgrond heeft. Vergeet daarbij niet dat ervaren opdrachtgevers meer kennis en ervaring hebben dan bouwers. Probeer die kennis te activeren. Dan kun je snelheid maken en gaat er een wereld voor je open en krijgen we ook nog eens meer plezier in ons vak.

Dan nog een laatste tip, als je een moeilijke bouwvergadering verwacht, vraag dan Richard Engelfielt hem te leiden, ik ben er van overtuigd dat hij elk vastgelopen team nieuw leven in kan blazen.