BREEAM Excellent voor Enexis Maastricht

Den Haag, 14 november 2011 - Op de Dag van de Duurzaamheid 2011 ontving Enexis in Zwolle tijdens het Duurzaam Gebouw Congres het BREEAM Excellent ontwerpcertificaat. De Dutch Green Building Council reikte het certificaat uit voor het Enexis regiokanatoor in Maastricht. De combinatie van een energieneutraal gebouw met een dergelijke hoge BREEAM score is een primeur in Nederland.

Op dit moment ontwerpt atelier PRO architekten uit Den Haag drie nieuwe regio kantoren voor Enexis in Maastricht, Venlo en Zwolle. Enexis, voorheen onderdeel van Essent, wil met deze nieuwe duurzame kantoren een nieuw tijdperk instappen. De ontwikkeling van een intelligent landelijk elektriciteitsnet (het smart grid, onder meer geschikt voor het opladen van elektrische auto’s) gaat samen met de bouw van eigen duurzame huisvesting voor de bedrijfsonderdelen die het netwerk aanleggen, beheren en onderhouden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.

Enexis heeft er voor gekozen om met het BREEAM NL-label de duurzaamheidsprestatie van haar huisvesting aan te tonen. Er wordt gestreefd naar BREEAM Excellent en in Zwolle zelfs naar Outstanding. In het certificeringstraject wordt met behulp van BREEAM-NL Nieuwbouw niet alleen gekeken naar het energieverbruik van een pand. Ook het landgebruik en ecologie, het bouwproces, watergebruik, afval, vervuiling, transport, materialen, gezondheid en comfort tellen mee. Het systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging waarmee als totaalscore één van de volgende waarderingen kan worden behaald: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding.

Enexis ambieert een energieneutrale huisvesting voor haar medewerkers. Zo wordt invulling gegeven aan haar maatschappelijke voorbeeldrol. Al bij de eerste definitie van de gebouwvorm en -oriëntatie, daglichttoetreding, warmteweerstanden is er gestreefd naar maximale energiebesparing. Dit heeft geleid tot een EPC van 0. Om de energievraag van het werkelijke gebouw- en gebruikersgebonden energieverbruik volledig te kunnen compenseren, dient er tevens energie te worden opgewekt. Dit gebeurt door middel van photovoltaïsche cellen (PV) op het dak.

De combinatie, van het behalen van een BREEAM Excellent certificaat en het nemen van verregaande maatregelen voor energieneutraliteit, is in Nederland niet eerder vertoont. Hiermee wordt de lat voor duurzaam bouwen in Nederland weer hoger gelegd.

De bouw van het Enexis regiokantoor in Venlo is in oktober 2011 gestart, realisatie staat gepland voor september 2012. Oplevering van de vestigingen in Maastricht en Zwolle volgen in december 2012. Na realisatie worden de gebouwen door de Dutch Green Building Council opnieuw aan een assessment onderworpen om een permanent oplevercertificaat te behalen.

link Meer beeldmateriaal
linkartikel Duurzaam Gebouwd
link artikel Architectuur.org
link artikel Booosting

Facts-list duurzame maatregelen

In het ontwerpconcept van atelier PRO, Deerns en IMd, zijn de bedrijfshal en de werkplaatsen verbonden met het kantorendeel. De verschillende programmaonderdelen maken gebruik van dezelfde entree waardoor de ‘witte boorden’ en de ‘blauwe boorden’ in het gebouw elkaar ontmoeten. Het kantoor is flexibel indeelbaar en wordt geheel volgens de principes van ‘het nieuwe werken’ ingericht: geen persoonsgebonden werkplekken maar een activiteitsgerelateerde werkomgeving met verschillende sferen en functionaliteiten.

De gevels zijn geïnspireerd op een kunstwerk van de Delftse kunstenaar Jan Schoonhoven en worden gemaakt van een composiet materiaal. De gevels zijn door hun vorm zonwerend en voorkomen dat het extreem goed geïsoleerde gebouw te veel opwarmt door directe zoninstraling. Tegelijkertijd garanderen deze gevels voldoende daglicht en uitzicht. Deze ontwerpstrategie is ingezet bij alle drie de kantoren. Elk kantoor is uniek door zijn omgevingsfactoren en tegelijk onderdeel van een serie.

Het centrale atrium in het gebouw werkt als een groene long: een getemperd buitenklimaat waaruit verse ventilatielucht wordt aangezogen. In de winter werkt de groene long als een wintertuin. In de zomer wordt het glasdak geopend en de overtollige warmte gebruikt om de warmte koude opslag te regenereren. De planten in de groene long zuiveren het fijnstof uit de ventilatielucht.

De jaarlijks verbruikte hoeveelheid energie wordt opgewekt middels photovoltaïsche cellen (PV) op het relatief grote dakvlak van de bedrijfshal. Door het toepassen van PV-cellen kan energie op eenvoudige wijze uitgewisseld worden met het openbare energienetwerk van Enexis. Het gebouw wordt daarnaast voorzien van energiezuinige verlichting in combinatie met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. In combinatie met het WKO-systeem met bodemlussen, klimaatplafond en andere besparende maatregelen ligt een daadwerkelijk energieneutraal gebouw binnen handbereik.

Zie Publicatie Energieneutrale Regiokantoren Enexis