Atelier PRO founding partner ZorgSaamWonen

Atelier PRO heeft zich met trots als founding partner verbonden aan platform ZorgSaamWonen. Hiermee zetten we ons in om bij te dragen aan oplossingen voor wonen en zorg.

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Door de vergrijzing is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te stellen.


De missie van ZorgSaamWonen is het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, om uiteindelijk de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren. 

Lees over Vitaal ouder worden, Omzien naar elkaar en Wonen en woonomgeving op de site van ZorgSaamWonen.