Zakelijk initiatief met crowdfunding redt nabijheid van zorg

Omdat het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen niet meer aan de eisen voldoet en te groot is om te kunnen exploiteren is atelier Pro gevraagd een ontwerp te maken voor de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. Het gebruik van groen en veel daglicht kenmerken het ontwerp. Deze uitgangspunten dragen bij tot een zo prettig mogelijk verblijf en een goed functionerend helder gebouw voor patiënten, bezoekers en personeel. De revitalisatie wordt mogelijk gemaakt door crowfunding.


Crowdfunding
Via een zakelijk initiatief wordt het project gefinancierd met crowdfunding. Lees hierover op de website van ZIB Crowdfunding. Investeerders zagen beslist heil in de combinatie van een goed exploitatieplan en planbare zorg.


Zorg in Zeeland
Zeeland krimpt: de bevolking neemt af, want er worden minder baby’s geboren. Maar de provincie krimpt vooral doordat de Zeeuwse kinderen vertrekken om elders te studeren en niet meer terug te komen. Hun ouders blijven en worden steeds ouder. Zeeland is dan ook de meest vergrijsde provincie van Nederland. Aldus Camelea Buys van de NOS in augustus 2015. Veel vraag naar zorg dus maar tegelijkertijd in de wetenschap dat het op de lange termijn ook daar zal krimpen. Hoe pak je dan het weer exploitabel maken van een ziekenhuis aan?

Renovatie
Het huidige ziekenhuis aan de Koudekerkseweg zal gerenoveerd worden tot een kliniek voor planbare zorg, diagnostiek, twee operatiekamers, beeldvormende technieken, poliklinieken en dagbehandeling.
Een derde van het bestaande ziekenhuis zal worden gesloopt. Daarmee worden de vastgoedlasten drastisch teruggebracht. Een derde zal als kantoren verhuurd worden als daar vraag naar is maar gaat tot die tijd in de mottenballen. En een derde wordt volledig gerenoveerd. Zo blijven de belangrijkste zorgfuncties voor West-Walcheren behouden.
De renovatie sluit goed aan bij de huidige inzichten over planbare medische zorg. Bovendien kan het ziekenhuis gedurende de werkzaamheden normaal in bedrijf zijn.

Nieuwbouw
De nieuwbouw aan de voorzijde van het bestaande gebouw geeft het ziekenhuis een nieuw gezicht. Met een relatief kleine ingreep om in medische termen te blijven, wordt de routing op orde gebracht en ontstaat overzicht en doorzicht.
De grote glasoppervlakken zorgen voor veel daglicht, zelfs tot midden in de vernieuwde beddenafdeling. De nieuwe tuin in de huidige patio geeft niet alleen een prettige sfeer, maar speelt ook een rol bij de oriëntatie binnen. Vanaf de centrale ontmoetingsplek zijn voor zowel de patiënten als de bezoekers alle afdelingen op een eenvoudige en prettige manier te bereiken.

Tuin
Daar waar de bestaande situatie werd gekenmerkt door verharding en parkeren, zal in de nieuwe situatie het groen domineren. De tuin wordt ingericht met diverse soorten gras. Bestaande bomen blijven behouden en worden aangevuld met nieuwe.
Om paden te maken voor de voetgangers vanaf de Koudekerkseweg en voor de kiss & ride en taxihalte is in de tuin verharding aangebracht. In de tuin zal niet geparkeerd worden door personeel of bezoekers.
De tuin vormt de groene toegang tot het vernieuwde ziekenhuis en het bestaande radiotherapeutische centrum ZRTI.


Projectsite revitalisatie Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Vlissingen
 

 

Ernstjan Cornelis