O3 Brede school Rivierenbuurt opgeleverd

Op 9 juli heeft John Verhoeff, schooldirecteur van de Jan van Nassauschool, de sleutel in handen gekregen van het nieuwe gebouw voor deze Brede School.
Het gebouw biedt, naast de basisschool Jan van Nassau, ook onderdak aan de welzijnsorganisatie Zebra en Dak kindercentra. Samen met partners als wijkorganisaties en sportverenigingen, maken zij van O_drie een centraal, veilig en inspirerend ontmoetingspunt.
Na de zomervakantie gaat het gebouw open voor het publiek. Meer nieuws volgt dan.