Woningen Malburgen in gebruik genomen

De sociale koop- en huurwoningen in de Huissensestraat in Malburgen Arnhem zijn in gebruik genomen. Op één appartementenblok na zijn alle woningen opgeleverd. De grondgebonden woningen vormen de vernieuwde wand van de Huissense straat, de centrale as van de tuinstad Malburgen ten zuiden van de Rijn.
De grondgebonden woningen zijn ontstaan in een ontwerpproces waarbij de dialoog met de buurt een belangrijke rol speelde. Met een aantal simpele architectonische middelen die zeer nauwkeurig en ambachtelijk zijn uitgedetailleerd ontstaat een monumentaliteit die ongewoon is voor eenvoudige rijtjeswoningen. Een variatie in typologie van woningtypen en vormen laat de reeks naadloos aansluiten op de wijk.

De verschillende metselwerkverbanden en reliëfs vormen op de schaal van de woningen een warm decor voor nieuw gezinsleven in de wijk malburgen. Op verzoek van de woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem hebben alle woningen een eigen deurkleur gekregen in basale tinten. Bewoners mochten zelf hun kleur kiezen hetgeen geresulteerd heeft in opvallende reeksen van kleuren die weer in contrast staan met de hagelwitte herhaling van iconische dakkapellen. Al met al zijn de woningen een milde parodie op de bestaande woningbouw uit de jaren vijftig. Meer eveneens bieden ze een hoogwaardige aanvulling op bestaande typen in de wijk; een hedendaagse uitwerking van een overbekend archetype.