Atelier PRO wint Europese aanbesteding voor vervangende nieuwbouw VCL

Atelier PRO heeft middels een visiepresentatie de Europese Aanbesteding voor de nieuwbouw van het  Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag gewonnen.

Het VCL is een zelfstandige school voor havo, atheneum en gymnasium met circa 800 leerlingen. Het huidige schoolgebouw bestaat uit bouwdelen uit verschillende bouwjaren met een oppervlak van ongeveer 8.000 vierkante meter. Het oudste deel, een villa uit 1872  is een rijksmonument en zal behouden blijven. De nieuwere bouwdelen, uit de jaren dertig, zestig en tachtig, zullen worden vervangen door nieuwbouw.


Locatie
De school bevindt zich op een bijzondere locatie in het Van Stolkpark. De villa ligt in de punt op de plek waar twee wegen bij elkaar komen. Met daarachter, ingeklemd tussen de Van Stolkweg en de Parkweg, de latere uitbreidingen c.q. de locatie voor de nieuwbouw. Het Van Stolkpark ligt  in de uitlopers van de Scheveningse duinen en heeft voor Nederlandse begrippen ongewoon grote niveauverschillen.

De vraag
Het VCL heeft een uitgebreid programma van eisen opgesteld waarin zij vraagt om een praktischer, compacter en toegankelijker gebouw echter met behoud van de identiteit en positieve eigenschappen van het huidige schoolgebouw. Vanzelfsprekend spelen ook identiteit van de locatie, inpassing in de omgeving, verbetering van het binnenklimaat en duurzaamheid hierbij een randvoorwaardelijke rol.

In gesprek
In de tweede ronde van de architectenselectie konden de vijf voorgeselecteerde architectenbureaus in een gesprek met een aantal afgevaardigden van de school vragen stellen en mogelijke oplossingsrichtingen toetsen.

Visiepresentatie
De jury oordeelde dat atelier PRO in haar visiepresentatie heeft laten zien dat het mogelijk is een nieuw gebouw te maken met behoud van het gevoel van kleinschaligheid en menselijke maat van het huidige gebouw met een multifunctionele aula, die onafhankelijk van de kantine kan functioneren.
“Atelier PRO heeft de ogen geopend dat het gewenste PvE binnen het bestaande bestemmingsplan haalbaar zou kunnen zijn en dat met nieuwbouw ook de kans ontstaat om de school te ‘openen’ naar de Van Stolkweg”.

In april start de ontwerpfase, het gebouw zal volgens planning eind 2018 in gebruik worden genomen.