atelier PRO past organisatie aan

Atelier PRO heeft de afgelopen jaren veel mooi werk gerealiseerd. De crisis leek aan ons voorbij te gaan. Met een grote groep bevlogen medewerkers hebben we ons succesvol gestort op vele projecten, waarvan een breed aandeel Europese Aanbestedingen. Dit jaar worden 8 gebouwen opgeleverd, waaronder het Meander Medisch Centrum. Ook voor 2014 staat een zelfde aantal opleveringen op de planning.

Helaas is het steeds lastiger om de hoeveelheid van opdrachten op hetzelfde niveau te houden. Ons overkomt nu ook wat collega architectenbureaus eerder hebben meegemaakt; belangrijke opdrachten worden na gunning uitgesteld en soms zelfs voor onbepaalde tijd gestopt.

Het afronden van Meander, samen met de temporisering van opdrachten, dwingt ons om een aantal tijdelijke contracten te beëindigen en om afscheid te nemen van 10 vaste medewerkers. Allen zeer gewaardeerde collega's. Wij hebben geen keus: niet alleen is er minder werk maar zijn de marges steeds smaller, het verwerven van opdrachten lijkt steeds meer op een loterij tussen de laagste inschrijvers en daarom moeten wij nog meer sturen op efficiency. We pakken deze onvermijdelijke reorganisatie aan om onze kernwaarden scherp te stellen en sterk verder te gaan.

Bij atelier PRO blijven wij doen waar we goed in zijn. Wij zullen blijven gelden als een belangrijke speler in het maatschappelijk vastgoed. Ons antwoord op actuele innovatievraagstukken in de bouw zal hierin niet achterblijven. Wij richten ons daarbij op bekende en nieuwe verbanden.

Zoals wij onze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen bij projecten, doen wij dat ook voor onze vertrekkende medewerkers. Mocht u kansen zien, of van vacatures horen voor ontwerpende Revit-tekenaars, projectleiders, ontwerpers, bestekschrijvers/calculators, een grafisch medewerker en landschapsontwerper, laat het ons weten. Het zijn stuk voor stuk goede mensen waarvan we hopen dat ze op een passende plek terecht komen.

Mocht u vragen hebben over onze reorganisatie, neem dan contact met ons op.